خبر فوری

رييس قوه قضاييه اصلاحيه ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را ابلاغ كرد

رييس قوه قضاييه اصلاحيه ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را ابلاغ كرد

انتشار : 1395/01/25 تعداد بازدید : 2335 کد : 10452 ارسال شده توسط :admin

متن كامل اصلاحيه ماده 34 اين آيين نامه به شرح ذيل است:

 

اصلاح ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34 - در هر حوزه قضايي شهرستان و هر يك از مجتمع‌هاي قضايي كلانشهر‌ها يك يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز تشكيل مي‌شود. واحد اجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجرا، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رييس واحد اجراي احكام مدني، رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و در كلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي مي‌باشد. در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام مدني بر عهده رييس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پرونده‌هاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي يا اجرائيه با ارجاع به يكي از دادرسان علي‌البدل مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب 1394) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجرا مي‌شود.

تبصره 1: واحد اجراي احكام مدني در صورت ضرورت با نظر رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان به تعداد لازم دادرس علي‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2: واحدهاي اجراي احكام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها بر اساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رييس قوه قضاييه مي‌باشد.

تبصره 3: اجراي پرونده‌هايي كه در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام مي‌باشند، پس از تمركز اجراي احكام مدني همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد يافت.

تبصره 4: اجراي احكام كيفري مطابق مقررات بخش پنجم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

اين اصلاحيه در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .