خبر فوری

بررسي ابعاد ماهيت حقوقي مهريه

بررسي ابعاد ماهيت حقوقي مهريه

انتشار : 1395/04/09 تعداد بازدید : 1086 کد : 10562 ارسال شده توسط :admin

در ارتباط با مهريه در قانون مدني اين گونه آمده است كه به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن انجام دهد.

ماده 1082 قانون مدني مي گويد: به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

اگر براي پرداخت مهريه علت تعيين شده باشد طبق ماده 1083 قانون مدني بايد مهريه تعيين شده پرداخت گردد. از آنجا كه استقرار كل مهريه منوط به نزديكي با زوجه مي‌باشد، مالكيت نصف مهريه تا زمان نزديكي متزلزل خواهد بود كه در صورت طلاق قبل از دخول، زوجه مالك نيمي از مهريه تعيين شده خواهد بود.

مهريه گرچه به واسطه عقد نكاح مستقر مي‌شود ولي خود قرارداد و توافقي مجزا ازعقد نكاح است.

درماده 1087 قانون مدني آمده است:

اگر در نكاح دايم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد ازعقد مهر را به تراضي معين كنند...

البته لازم به ذكر است كه الزام مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد.

مهريه از قراردادهاي معوضي نيست، يعني پرداخت مهر در عوض تمكين زن نيست؛ بنابراين زن مي‌تواند قبل از تمكين خاص و پس از عقد نكاح مطالبه مهريه را نمايد و تا زماني كه مهريه را دريافت نكرده است از هم بستري امتناع ورزد.

از آنجايي كه انسان هميشه صاحب حق يا مكلف به رعايت آن است و هيچ گاه موضوع حق قرار نمي‌گيرد رابطه مهر با تمكين زن را نبايد با رابطه عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد و به دليل اين كه زن مي‌تواند از حق حبس استفاده كند و تا گرفتن مهريه از هم بستري امتناع نمايد، مهر درعقد نكاح را نمي‌توان در برابر تمكين زن قرار داد.

زيرا زن خود را در برابر مهر نمي‌فروشد بلكه با مرد پيماني مي‌بندد كه اثر قهري آن الزام مرد به دادن مهر است. به همين جهت است كه بطلان و فسخ مهر عقد نكاح را از بين نمي‌برد و زن را از انجام وظايفي كه به عهده دارد معاف نمي‌كند.

بنابراين همان طور كه به موجب عقد نكاح زن به الزام قانوني ملزم به تمكين است مرد نيز به موجب همان عقد نكاح و پس از تعيين ميزان مهريه و امضاء عقدنامه ملزم قانوني به پرداخت مهريه است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .