خبر فوری

قمار و شرط بندي در فضاي مجازي

قمار و شرط بندي در فضاي مجازي

انتشار : 1395/04/15 تعداد بازدید : 796 کد : 10572 ارسال شده توسط :admin

قمار و شرط بندي جرم بوده و دايركنندگان و شركت كنندگان در اين گونه مسابقات مجرم محسوب مي شوند.

دانشنامه حقوق يار

قمار و شرط بندي در فضاي مجازي

 شرط بندي، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسي قرار مي‌گيرد و زماني كه وقوع جرم شرط بندي تصديق شود بر اساس قانون با فرد خاطي برخورد خواهد شد، بنابراين مواد قانوني مرتبط براي برخورد با جرم قمار و شرط بندي بر سر نتايج مسابقات ورزشي شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندي نيز مي‌شود، قمار با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتكبان آن به يك تا ۶ ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

مطابق با ماده 705 قانون مجازات اسلامي قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتكبان آن به يك تا شش ماه حبس يا 74 ضربه شلاق محكوم شده و در صورت تجاهر(يعني اصرار و تكرار جرم) به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

 البته شرط خاص براي تحقق اين جرم قصد برد و باخت است؛ يعني سوء نيتي مبني بر قصد برد و باخت بايد وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختي وجود نداشته باشد مرتكب اين عمل مجرم نيست.

 حتي در قانون مدني هم قمار و شرط بندي حرام شناخته شده است. مطابق با ماده 654 قانون مدني شرطبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ يعني در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوي در رابطه با آن وجاهت قانوني ندارد و قابل پي‌گيري نخواهد بود.

  در قانون بر اساس عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي آنها در زمينه قمار و سايتهاي قماربازي كه شامل سايتهاي شرط‌بندي است در بندهاي 705، 406، 707، 710 قانون مجازت اسلامي ‌براي اين گونه افراد مجازات تعيين شده است. در بند 708 در خصوص احداث امكان قمارخانه)با تفسير موسع قانون در مورد لفظ امكان مي‌توان گفت كه امكان را مي‌توان فضاي مجازي تعريف كرد) در اين بند مجازات تعيين شده براي افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس يا از سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

  هر فردي كه بخواهد در فضاي مجازي به امر خلاف شرط بندي بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سايت اينترنتي بايد برخورد شود. در نتيجه سايت تعطيل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاكمه خواهند شد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .