خبر فوری

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش كشور

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش كشور

انتشار : 1395/05/01 تعداد بازدید : 5922 کد : 10586 ارسال شده توسط :admin

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش كشور در خصوص پذيرش پرديس دانشگاه شهيد بهشتي

در پي درج مطلبي تحت عنوان «تحصيل توصيه اي حسين فريدون در مقطع دكتري دانشگاه شهيد بهشتي» در خبرگزاري تسنيم موارد ذيل را به اطلاع مي رساند:

الف) بخش آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1392
1- ايشان در سال 1392 در آزمون دكتري نيمه متمركز در مجموعه علوم سياسي شركت و در مرحله تكميل ظرفيت نسبت به انتخاب 5 كد رشته محل اقدام مي كند.
2- نامبرده در كد رشته محل 9626 رشته روابط بين الملل دوره شبانه دانشگاه گيلان در بين چندبرابر معرفي شدگان براي انجام مصاحبه با استفاده از سهيمه ايثارگران در رتبه 2 (دو) به دليل كسب حدنصاب سهميه قرار مي گيرد.
3- دانشگاه گيلان در اعلام نتايج ايشان را غايب مصاحبه معرفي مي نمايد.
ب) بخش آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو دكتري در پرديس خودگردان دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1392 براساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم تحقيقات و فناوري نسبت به برگزاري آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو براي پرديس دانشگاهي(پرداخت هزينه تحصيل توسط دانشجو) اقدام مي كند كه در اين خصوص ذكر نكات ذيل ضروري است.
1- آزمون هاي اختصاصي پس از اخذ مجوز دفتر گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري توسط دانشگاه ها انجام مي شود و موسسات پذيرنده رأساً نسبت به انجام ثبت نام، برگزاري آزمون و اعلام نتايج اقدام مي نمايند.
2- سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان "ناظر" درخصوص مجوز رشته ها، ظرفيت پذيرش، اعمال سهميه هاي قانوني و ساير قوانين و مقررات در آزمون هاي اختصاصي عمل مي كند.
3- انجام مصاحبه هاي پذيرش آزمون هاي اختصاصي در گروه هاي آموزشي دانشگاه ها همانند انجام مصاحبه در آزمون نيمه متمركز صورت مي پذيرد و نتايج مصاحبه توسط گروه هاي آموزشي به دانشگاه اعلام مي شود.
4- نتايج آزمون هاي اختصاصي توسط دانشگاه به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام و اين سازمان فقط نسبت بررسي ظرفيت ها و تعداد قبولي، سهميه هاي قانوني و ... كه مصوب مراجع قانوني است، نسبت به ارسال آن به هيات مركزي گزينش دانشجو براي انجام صلاحيت هاي قانوني اقدام مي نمايد.
باتوجه به موارد مذكور و به منظور تنوير افكار عمومي اعلام مي شودكه نامبرده طي درخواستي به سازمان سنجش آموزش كشور درخواست معرفي براي شركت در آزمون اختصاصي پرديس خودگردان در دانشگاه شهيد بهشتي را باتوجه به معرفي اوليه و داشتن حدنصاب در دانشگاه گيلان مي نمايد كه اين سازمان نيز نسبت به اعلام دارا بودن حدنصاب معرفي دوره شبانه دانشگاه گيلان به دانشگاه شهيد بهشتي اقدام مي كند و هيچگونه معرفي رسمي درخصوص ايشان براي ثبت نام و ادامه تحصيل در پرديس دانشگاهي صورت نمي-پذيرد و اعلام مي شود با توجه به سهميه ايثارگري و وضعيت علمي نامبرده آن دانشگاه مي-تواند از نتايج آزمون نيمه متمركز استفاده نمايد و ايشان اگر حداقل شرايط و ضوابط ان دانشگاه را كسب نمايد و از مرحله مصاحبه و ارزيابي علمي قبول شوند اين سازمان با پذيرش نامبرده موافق است ( اين اجازه عموميت داشته و همه دانشگاه هاي پذيرنده پرديس به توجه به كمي اقبال داوطلبان مي توانند جهت پذيرش از نتايج آزمون دكتري نيمه متمركز استفاده نمايند).
بنا بر توضيحات فوق، پذيرش ايشان بر اساس نمره آزمون نيمه متمركز دكتري اعلام شده از سوي سازمان سنجش به دانشگاه و سهميه ايثارگري و ارزيابي علمي توسط دانشگاه انجام شده و اين سازمان آماده ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به سوابق آزمون نامبرده به دانشگاه بوده و هست و خبر خبرگزاري تسنيم را به صورت رسمي پيگيري خواهد كرد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .