خبر فوری

آيا مطالبه مجدد مهريه پس از بخشش آن امكانپذير است؟

آيا مطالبه مجدد مهريه پس از بخشش آن امكانپذير است؟

انتشار : 1395/05/19 تعداد بازدید : 4460 کد : 10611 ارسال شده توسط :admin

يادتان باشد براي بخشيدن مهريه نيازي به دادگاه نيست حتي در صورتي كه زن مهرش را به وسيله يك دست خط با امضا و اثر انگشت ببخشد اين تعهد از گردن داماد برداشته مي شود اما در مواردي امكان مطالبه مجدد مهريه وجود دارد.

دپارتمان دانشنامه حقوق يار


آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشيده است مي‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ مطالبي تنظيم كرده كه به شرح زير است:

حالت اول: زماني است كه زوجه در خصوص مهريه، ما في الذمه زوج را ابراء مي‌كند. به اين بيان كه مي‌گويد از نظر من تو ديگر تكليفي براي پرداخت مهريه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهريه بري مي كنم ) ؛ اين بيان باعث مي‌شود تا تكليف شوهر در اداي مهر به طور كلي ساقط شود. پس در اين حالت زن حق رجوع ندارد .

حالت دوم : زماني است كه زوجه در قبال طلاق، مهريه خود را به شوهر بذل مي‌كند. بذل مهر در طلاق‌هاي خلع و مبارات انجام مي‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقي در فقه و حقوق اسلامي است كه در آن زن با واگذاري مالي به شوهر از وي طلاق مي‌گيرد. اين طلاق مربوط به زماني است كه زن از شوهر به قدري تنفر پيدا كرده باشد كه حاضر شود با پرداخت پول از قيد همسري وي رها شود. اين مال ممكن است مهريه زن يا معادل آن باشد، به همين جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به اين نوع طلاق استفاده مي‌كنند. بنابراين زن با پرداخت مالي به شوهر، از او مي‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ايام عده طلاق از بذل خود رجوع كند، طلاق ملغي و كان‌ لم‌ يكن خواهد شد. يعني همچنان زن و شوهر محسوب مي شوند و مثل اين است كه اصلا طلاقي صورت نگرفته است . پش در اين حالت زن حق رجوع از مهريه را تا پايان مدت عده دارد .

حالت سوم : زماني است كه زوجه مهريه خود را به زوج هبه مي‌كند. به اين بيان كه مي‌گويد من مهر خود را به تو بخشيدم؛ در اين حالت است كه همانند ساير اشكال هبه، تكليف شوهر در پرداخت مهريه به طور كلي از بين نمي‌رود؛ چراكه زن مي‌تواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد يا نگرفته باشد.

«مصطفي سرخيل»  حقوقدان

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .