خبر فوری

نتايج نهايي آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته)سال 1396

نتايج نهايي آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته)سال 1396

انتشار : 1396/06/11 تعداد بازدید : 10225 کد : 10688 ارسال شده توسط :admin

جهت مشاهده نتايج بر روي لينك مستقيم زير كليك كنيد

 

http://92.242.195.145/nrgarshad96/Login/Login

 اطلاعيه سازمان سنجش درخصوص پذيرفته شدگان در ادامه مطلب

پايگاه خبري دپارتمان حقوقيار

 اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامي پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته ‌سال‌ 1396 و همچنين رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي

 

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1396 در اجراي قانون سنجش و پذيرش تحصيلات تكميلي مصوب مجلس شوراي اسلامي و با حفظ استانداردهاي آموزشي براي ارتقاء كيفيت در آموزش هاي عالي شامل رعايت سقف ظرفيت و تاييد رشته محل ها توسط شوراي گسترش  و تشكر از تعامل مثبت دانشگاه آزاد اسلامي در رعايت استاندارد ها بدين‌وسيله‌ توجه پذيرفته‌شدگان نهايي‌ آزمون مذكور را به توضيحات ذيل كه در دو بخش، شامل بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) و بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد، معطوف مي‌دارد.

 

تذكر مهم: داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)

الف- اسامي‌ قبول‌ شدگان‌ نهايي كليه‌ كدهاي رشته امتحاني در اين آزمون (بجز كدرشته هاي امتحاني مندرج در بند ب) بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته ‌است.

ب- اسامي قبول شدگان نهايي 12 كد رشته‌هاي امتحاني ذيل و برخي از كدرشته‌محلهاي مربوط به دانشگاههاي (داراي شرايط خاص) به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:

1- كد 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات)، 2-كد 1149 (مديريت دفاعي«1» ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 3-كد 1150 (مديريت دفاعي«2» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، 4-كد 1151 (مجموعه فرماندهي مديريت انتظامي)، 5-كد1153 (مديريت اطلاعاتي)، 6-كد 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 7-كد 1155 (اطلاعات استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 8-كد 1156 (آماد دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري و دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 9-كد 1157 (مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 10-كد 1158 (پدافند غيرعامل«1» دانشگاه جامع امام حسين«ع»)، 11-كد 1159 (پدافند غيرعامل«2» دانشكده علوم و فنون فارابي)، 12- كد1220 (مجموعه علوم اطلاعاتي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي) كه به علت داشتن شرايط خاص، ثبت‌نام و برگزاري آزمون كد رشته هاي امتحاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است.

ج- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان نهايي‌ 126 كد رشته امتحاني

از كليه‌ پذيرفته‌ شدگان دعوت‌ مي‌گردد ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم، ابتدا براي ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند، در صورتي كه دانشگاهها و موسسات محل قبولي داوطلبان، تاريخ مشخصي را براي ثبت‌نام ارائه نكرده باشند، مي‌بايستدر يكي از روزهاي دوشنبه مورخ 96/6/13، سه‌شنبه مورخ 96/6/14 و يا چهارشنبه مورخ 96/6/15 براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

توجه: كليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

د‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه (اين فرم از دانشگاههاي محل قبولي قابل دريافت است) را ارائه‌ نمايند.

تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (مورخ 96/3/21 لغايت 96/3/28) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 96/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي (شماره 1) يا صفحه 258 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ‌2) را از موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره 3- بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌74/11/3 شوراي عالي‌ انقلاب فرهنگي‌ در مورد مدارك‌ تحصيلي‌ صادر شده‌ توسط مديريت‌ يكي از حوزه‌هاي‌ علميه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه كه بر اساس‌ مدرك‌ صادر شده‌ توسط مديريت يكي از حوزه‌هاي علميه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 31/6/96 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌ منحصراً مجاز بوده‌اند در هر يك‌ از كدرشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شركت‌ نمايند و در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي‌ است ‌اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را كه‌ توسط يكي از مديريت‌هاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و يا حوزه علميه خراسان صادر گرديده ‌است‌ در اختيار داشته باشند.

تبصره 4- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/4/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.

تبصره 5: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.

4 - مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1396مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت

6- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 97-1396 توسط ارگانهاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير اينصورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني كه فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.

1-6- معرفي‌نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.

2-6- داوطلباني كه با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.

7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 77897/21 مورخ  1393/5/5 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

هـ- تذكرات‌ مهم 

1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد. 

 معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

4ـ از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 96/6/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

5ـ در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

وـ موارد اصلاحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 

1- عنوان كدرشته محلهاي 20113 و 20234 از كدرشته امتحاني 1257 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل از مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند به «مهندسي شيمي بدون گرايش» اصلاح گرديد.

2- كدرشته محل 19102 از كدرشته امتحاني 1251 (مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك) دوره مشترك به درخواست دانشگاه تهران حذف گرديد.

3- نام موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي اسوه به «موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي اسوه معاصر تبريز» اصلاح گرديد.

4- نام موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي هشت بهشت اصفهان به «موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي هشت بهشت پويا اصفهان» اصلاح گرديد.

5- نام دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسلامي هدي- جامعه‌الزهرا (س)- قم (ويژه خواهران) به «دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسلامي هدي- وابسته به جامعه‌الزهرا (س)- قم (ويژه خواهران)» اصلاح گرديد.

6- نام دانشگاه تهران- دانشكده ابوريحان در پاكدشت به «دانشگاه تهران – پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت» اصلاح گرديد.

7- آدرس جديد دانشگاه تهران – پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت: استان تهران – پاكدشت – كيلومتر 20 بزرگراه امام رضا(ع)

8-  آدرس و شماره تلفن و شرايط جديد موسسه غير دولتي – غير انتفاعي دانا- ياسوج: استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج- ميدان انقلاب - بلوار انقلاب - روبروي ورودي شهرك امام حسين(ع)- خيابان امامت 6- پلاك 12 - تلفن : 2-07433335221 – نشاني وبگاه www.dana.ac.ir  مي باشد. شرايط: داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي – تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب 20، 15 و 10 درصد. 

9-  آدرس و شماره تلفن جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فناوري آبيدر: استان كردستان- بانه –ابتداي بلوار سقز تلفن: 08733666807 

10- پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه اصلاح كدرشته محلهاي تحصيلي مندرج در دفترچه مذكور، دانشگاههاي محقق اردبيلي در كدرشته‌محلهاي 10213، 10223، 10263، 10293، ايلام در كدرشته محل 15030 و غيرانتفاعي خاتم در كدرشته محل 25905 نسبت به كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو مبادرت نموده؛ و برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نسبت به افزايش ظرفيت در برخي از كدرشته‌محلهاي خود اقدام نموده‌اند، لذا گزينش نهايي بر اساس ظرفيتهاي جديد انجام گرفته است.

ز- نحوه گزينش نهائي 

1-  با توجه به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در گزينش نهايي هر يك از رشته‌محل ها، با توجه به  اين قانون، 25 درصد ظرفيت پذيرش هركدرشته محل به رزمندگان و ايثارگران به شرط كسب حدنصاب نمره علمي لازم (در سهميه رزمندگان كسب حداقل 80 درصد نمره و در سهميه ايثارگران كسب حداقل 70 درصد نمره اخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد) اختصاص داده شده است. 

2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان از بعد از ظهر روز دوشنبه 96/6/13 قابل دسترسي خواهد بود. 

3- هر گونه تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته‌شدگان در حيطه وظايف اين سازمان نبوده و به اينگونه درخواست‌ها ترتيب اثر داده نمي‌شود.

ح- تكميل ظرفيت و رشته‌هاي جديد

در صورت اعلام رشته محلهاي جديد از سوي موسسات آموزش عالي و تاييد آنها از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا اعلام تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو از سوي موسسات، درصورت وجود تكميل ظرفيت موضوع طي اطلاعيه‌اي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان در روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 اطلاع‌رساني خواهد شد. 

 

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته و يا در خصوص انتخاب رشته‌ خود سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 96/6/30 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت اين سازمان اقدام نمايند. از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 96/6/30 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را در ساعات اداري با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 (با واحد پاسخگويي غيرحضوري روابط عمومي اين سازمان) در ميان ‌بگذارند.

فرم مدرك كارشناسي و معدل براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس ) نمي باشند درآزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 فرمت PDF

 

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

1- پرونده كليه پذيرفته شدگان آزمون جهت احراز صلاحيتهاي عمومي تحت بررسي است و نتيجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزينش صلاحيتهاي عمومي سازمان مركزي دانشگاه به اطلاع محلهاي دانشگاهي خواهد رسيد.

2- سنوات تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته به ويژه براي مشمولين 3 سال است و به هيچ‌وجه قابل افزايش نمي‌باشد.

3- مشمولان خدمت وظيفه عمومي لازم است براساس مقرراتي كه از سوي سازمان وظيفه عمومي اعلام گرديده و همچنين مندرجات دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 96 سازمان سنجش آموزش كشور ضوابط مربوطه را رعايت و وظايف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعايت آن مسئوليتي ندارد. از جمله آن كه از زمان فراغت از تحصيل بيش از يك سال سپري نشده باشد و چنانچه بيش از يك سال از اتمام تحصيل آنان در دوره كارشناسي سپري شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند.

4- با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هاي اقامتي اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت مي‌باشد.

5- پذيرفته‌شدگاني كه در فرم ثبت‌نام اينترنتي شركت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران دانسته‌اند، بايد هنگام ثبت‌نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران را تكميل و به واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهند. بديهي است چنانچه در هر زمان از ثبت‌نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بودن اين قبيل از دانشجويان در استفاده از سهميه مذكور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در اين صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

زمان و محل ثبت‌نام :

الف) پذيرفته‌شدگان نهايي كليه رشته‌ها لازم است شخصاً در يكي روز‌هاي سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 شهريور ماه 96 با در دست داشتن مدارك لازم جهت ثبت‌نام به واحدهاي ذيربط كه نشاني و تلفن آنها در سامانه اينترنتي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرسwww.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامي به آدرسiau.ac.ir  درج شده است، مراجعه نمايند.

- عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقي شده و هيچ‌گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.

تبصره : پذيرفته‌شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران‌مركزي، تهران‌جنوب، تهران شمال، پزشكي تهران، الكترونيكي، سنندج، نجف‌آباد، تبريز، كرج، قم، قزوين، پرند، بروجرد، شيراز و اراك جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت‌نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحد‌ها به شرح ذيل مراجعه نمايند. 

اراك به آدرس : www.iau.arak.ac.ir

علوم و تحقيقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران‌مركزي به آدرس : www.iauctb.ac.ir 

تهران‌جنوب به آدرس : www.azad.ac.ir 

پزشكي تهران به آدرس : www.iautmu.ac.ir

تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir 

الكترونيكي به آدرس : www.iauec.ac.ir 

نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir 

سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir 

تبريز به آدرس : www.iaut.ac.ir 

كرج به آدرس :  www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir 

قزوين به آدرس : www.qiau.ac.ir

پرند به آدرس : www.piau.ac.ir

بروجرد به آدرس : www.iaub.ac.ir

شيراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

مدارك لازم براي ثبت‌نام در دوره كارشناسي‌‌ارشد ناپيوسته (فوق ليسانس ):

1- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامي يا ساير دانشگاههاي معتبر داخل و خارج كشور كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد به انضمام ريز نمرات دوره كارشناسي با قيد معدل.

تبصره : پذيرفته‌شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) خود نمي‌باشند بايد اصل گواهي تأييد شده دال بر فراغت از تحصيل را كه توسط دانشگاه محل تحصيل با قيد معدل صادر شده باشد، به همراه ريز نمرات تأييد شده ارائه نمايند.

تذكر : فارغ‌التحصيلان مشمول دوره كارشناسي كه با ارائه گواهي تأييد شده از محل تحصيل دوره مذكور ثبت‌نام مي‌نمايند ، علاوه بر گواهي و ريز نمرات مذكور بايستي تصوير برگ  لغو معافيت تحصيلي دوره كارشناسي را ارائه نمايند. همچنين چنانچه دوره مذكور را در مدتي بيش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده‌اند بايستي تصوير مجوز افزايش سنوات  بدون ذكر غيبت را براي مدتي كه مازاد بر شش سال تحصيل كرده‌اند ارائه نمايند.

2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوكپي خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه براي تطبيق مي‌باشد).

3- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي. (ارائه اصل كارت جهت برابر با اصل بودن تصوير كارت مي‌باشد).

4- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ (از يك نگاتيو) كه اخيراً  تهيه شده باشد (براي برادران مشمول 12 قطعه ).

5- مدركي كه وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران را مشخص نمايد.

تذكر: افرادي كه از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شرايط ثبت‌نام نيستند (از جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت با غيبت مي‌باشند و يا با غيبت به خدمت اعزام شده‌اند يا  در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجي يا انصرافي يا ترك تحصيل ذكر شده است) مجاز به ثبت‌نام نمي‌باشند. 

6- تكميل و ارائه ساير فرمهاي ثبت‌نام كه توسط واحد دانشگاهي در اختيار پذيرفته‌شدگان قرار داده مي‌شود.

ميزان شهريه، هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي دوره كارشناسي‌ارشد‌ ناپيوسته‌ سال 1396 :

1- شهريه پذيرفته شدگان از دو بخش شهريه پايه (ثابت) و متغير تشكيل شده كه در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي‌گردد. علاوه بر دو مورد مذكور دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نيمسال اول بايد مبلغ 1.180.000 (يك ميليون صدو هشتاد هزار) ريال به عنوان هزينه خدمات آموزشي، به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايند. 

2- حق بيمه حوادث دانشجويي مبلغ 27500 (بيست و هفت هزار پانصد) ريال مي‌باشد كه هر پذيرفته شده بايد آن را به حسابي كه دانشگاه مشخص نموده واريز نمايد.

3- پذيرفته‌شدگان واحدها و مراكز بين المللي و  برون مرزي توجه داشته باشند كه (مطابق آئين‌نامه نقل و انتقالات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي) مجوز انتقال، ميهماني و جابجايي تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد. 

در پايان به اطلاع مي‌رساند كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كدرشته‌هاي انتخابي، از (بعدازظهر) روز دوشنبه 96/6/13 از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس قرار خواهد گرفت.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .