خبر فوری

فعاليت پيمانكاري تأمين نيروي انساني از ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

فعاليت پيمانكاري تأمين نيروي انساني از ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

انتشار : 1397/03/08 تعداد بازدید : 1060 کد : 11744 ارسال شده توسط :admin

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال يك بند از بخشنامه معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي، فعاليت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف كرد

به دنبال شكايت از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور و درخواست ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 تاريخ 12/11/88 اين معاونت در مورد «فعاليت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني كه از موارد ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون است و ارائه دهندگان اين خدمات مكلف هستند ماليات و عوارض را به ماخذ مبلغ ناخالص درج شده در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول كنند».هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و بر مبناي بند 10 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم را از پرداخت ماليات معاف دانست.
بنابراين ارائه خدمات مشمول ماليات بر حقوق بطور مطلق از ماليات معاف است و مقيد كردن آن به پرداخت كنندگان مستقيم و بي واسطه، مغاير هدف و اراده مقنن است و بند 11 بخشنامه برخلاف اطلاق بند 10 ماده قانون ياد شده تشخيص داده شده است و ابطال مي شود. 
گفتني است دربند 11 بخشنامه ياد شده آمده است: «فعاليت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني كه از موارد ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون است و ارائه دهندگان اين خدمات مكلف هستند ماليات و عوارض را به ماخذ مبلغ ناخالص درج شده در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول كنند» و خدمات پيمان مديريت تأمين نيروي انساني در شرايطي موضوعيت پيدا مي كند كه كارفرما حقوق و دستمزد نيروي انساني را به صورت مستقيم و بي واسطه تخصيص يا پرداخت و در دفاتر قانوني خود تحت هزينه حقوق و دستمزد ثبت كند و ليست بيمه و ماليات حقوق به نام كارفرما به سازمان هاي ذيربط ارائه شود. بديهي است در اين صورت صرفاً كارمزد ارائه خدمات مديريتي مشمول ماليات و عوارض است. 
لازم به ذكر است كه بر اساس ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .