خبر فوری

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص برخي ابهامات مطرح شده پيرامون آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1397 توضيحاتي ارائه داد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص برخي ابهامات مطرح شده پيرامون آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1397 توضيحاتي ارائه داد.

انتشار : 1397/07/21 تعداد بازدید : 3534 کد : 11752 ارسال شده توسط :admin

ه گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متن اين پاسخ بدين شرح است:

به استحضار مي رساند برگزاري آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمي به تفكيك هر بخش و شهرستان در اجراي ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1354 و باتوجه به ميزان جمعيت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و نيز اطلاعات بانك جامع ثبت الكترونيك اسناد رسمي شامل تعداد اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و درآمد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هر منطقه، ميزان نياز واقعي به تاسيس دفاتر اسناد رسمي مطابق قانون تعيين و پس از تائيد رياست محترم قوه قضائيه نسبت به انتشار اطلاعيه جذب سردفتري اقدام گرديد. براين اساس آزمون مذكور از سوي يك شركت معتبر و رسمي كه تاكنون چندين مرحله آزمونهاي مختلف استخدامي را در سطح كشور برگزار نموده و با رعايت  ضوابط قانوني اجرايي گرديده به طوريكه طرح سئوالات و تكثير آنها در يك قرنطينه تحت نظارت مستمر و با حضور نمايندگان مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه انجام و بعد از برگزاري آزمون، پاسخنامه ها جمع آوري و در محل حفاظت شده توسط دستگاه ه

ه گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متن اين پاسخ بدين شرح است:

به استحضار مي رساند برگزاري آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمي به تفكيك هر بخش و شهرستان در اجراي ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1354 و باتوجه به ميزان جمعيت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و نيز اطلاعات بانك جامع ثبت الكترونيك اسناد رسمي شامل تعداد اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و درآمد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هر منطقه، ميزان نياز واقعي به تاسيس دفاتر اسناد رسمي مطابق قانون تعيين و پس از تائيد رياست محترم قوه قضائيه نسبت به انتشار اطلاعيه جذب سردفتري اقدام گرديد. براين اساس آزمون مذكور از سوي يك شركت معتبر و رسمي كه تاكنون چندين مرحله آزمونهاي مختلف استخدامي را در سطح كشور برگزار نموده و با رعايت  ضوابط قانوني اجرايي گرديده به طوريكه طرح سئوالات و تكثير آنها در يك قرنطينه تحت نظارت مستمر و با حضور نمايندگان مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه انجام و بعد از برگزاري آزمون، پاسخنامه ها جمع آوري و در محل حفاظت شده توسط دستگاه هاي الكترونيكي قرائت شده است. قابل ذكر است اين آزمون به منظور جذب 962 سردفتر براي 665 شهر برگزار كه تعداد55 هزار و 344نفر در آزمون شركت كرده اند.

گفتني است با توجه به بند «چ » ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد« قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركزوكلا و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد(%30) از سهميه صدور دفاتر خد مات قضايي و الكترونيك،سردفتري ، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان وهمسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد(10%) ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان با بيست و پنج درصد(%25) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.» پس از تصحيح اوراق و اخذ امتيازات حاصله و اعمال سهميه هاي قانوني مقررمطابق
معرفي نامه هاي معتبر و اعمال امتيازات مربوط به بومي بودن افراد و همچنين با توجه به ممنوعيت هاي قانوني مذكور در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي كه در آگهي ثبت نام اعلام گرديد، مطابق رويه معمول نتايج به صورت اختصاصي در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت
 .

ضمناً  در روز اول اعلام نتايج، نرم افزار مربوطه داراي اشكالاتي بوده كه ضمن عذرخواهي از داوطلبان،  اين نقيصه  در روزهاي بعد بر طرف و اطلاع رساني گرديد و متعاقباً اسامي كليه پذيرفته شدگان مرحله اول منتشر شد.

لازم به ذكر است مطابق مقررات، اسامي تعداد 678 نفر از شركت كنندگان عادي و تعداد284 نفر از ايثارگران و جمعاً 962 نفر به عنوان پذيرفته شدگان مرحله اول اعلام گرديده اند.

در اين راستا، برابر اعلام نتايج صورت گرفته نسبت به دعوت از افراد واجد شرايط جهت مصاحبه و آزمون شفاهي اقدام و چنانچه اشخاص دعوت شده واجد شرايط لازم علمي و عملي تشخيص داده نشوند و يا  موفق به كسب حداقل امتيازات لازم نگردند، به ترتيب امتياز كسب شده و اولويتهاي مصرح قانوني، از افراد ذخيره جهت مصاحبه شفاهي و اختبار دعوت خواهد شد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .