خبر فوری

تصاویر حقوقی شما


راهنماي ارسال تصاوير حقوقي 
سايت حقوقي «حقوق يار»در نظر دارد تا تصاوير و زيرنويس هاي تصاوير مرتبط با حقوق را پس از بررسي و تاييد توسط هيئت تحريره در سايت منتشر نمايد.
صرفاً تصاوير و دستنويس هاي زير توسط هيئت تحريره بررسي و درصورت اقتضاء منتشر ميشود:
1)تصاوير بايستي با فلسفه سايت مطابق باشدكه اهم آن مرتبط با « علم حقوق» و با رويكرد خبري و تحليلي عمدتاً در خصوص متون قانوني و در زمينه مسائل آزموني و آموزشي مي باشد.
۲)سايت حقوقي«حقوق يار» با لحاظ رعايت حقوق مادي و معنوي اشخاص از پذيرش و انتشار تصاويري  كه در آن حقوق مادي و معنوي مولفين رعايت نشده باشد يا موجبات هتك حرمت اشخاص و گروه ها و اصناف باشد معذور است.
۳) سايت «حقوق يار» با رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران از پذيرش و انتشار تصاوير و دستنويس هاي كه به هر نوع مخالف قوانين باشد معذور مي باشد.
شرايط ارسال مطالب:
1) ارسال كننده مطالب بايد مشخصات كامل خود به همراه استان محل زندگي را همراه با مطلب ارسال نمايد تا با نام ايشان منتشر گردد.
سايت حقوقي «حقوق يار»در برابر سو استفاده احتمالي سايرين و عدم رعايت حقوق معنوي نويسندۀ مطالب منتشر شده مسوول نمي باشد.
۲) صرفا مطالب بايستي در قالب فايلGPJ بدون غلط املايي و نگارشي ارسال شود .
۳)تصاوير ارسالي بايستي داراي موضوع مشخص و ساختار مقاله ي علمي يا خبري و بصورت نكته نما يا بيان
مطالب طولاني ممكن است در صورت صلاحديد هيئت تحريه در قالب فايل PDFدر سايت منتشر شوند.
4) مطالب ارسالي بايستي مستند باشد و در هر مورد منابع مورد استفاده و استناد ذكر شوند
اهداف مطالب انتشاري در سايت«حقوق يار»:
تحليل و بررسي اخبار  و مطالب حقوقي
تحليل و بررسي قوانين جديد، آرا و تصميمات جديد
خلاصه و نكات درسي و آزموني
تجربيات شخصي افراد از آزمون هاي حقوقي و مطالعه و منابع مفيد
بررسي و تحليل منابع آزمون هاي حقوقي
تصاوير حقوقي خود را به ادمين تلگرام به نشانيhttp://Telegram.me/hoghoghyarAdmin يا به نشاني ايميلinfo@hoghoghyar.com  ارسال نمايد
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيريد.