خبر فوری

راهنما


راهنماي ارسال مطالب
دپارتمان تخصصي اخبار و مطالب حقوقي «حقوق يار»در نظر دارد تا مطالب و نظرات اشخاص حقيقي و حقوقي را پس از بررسي و تاييد توسط هيئت تحريره در سايت منتشر خواهد شد.
در صورت لزوم مطالب دريافتي توسط هيئت تحريره ويرايش مي شود، ليكن اين اختيار براي نويسنده مطالب فراهم مي باشد درصورت عدم تمايل از ويرايش مطالب از انتشار آن منصرف شود.
صرفاً مطالب زير توسط هيئت تحريره بررسي و درصورت اقتضاء منتشر ميشود:
۱(مطالب بايستي با فلسفه سايت مطابق باشدكه اهم آن مرتبط با « علم حقوق» و با رويكرد خبري و تحليلي عمدتاً در خصوص متون قانوني و در زمينه مسائل آزموني مي باشد.
۲)سايت حقوقي«حقوق يار» با لحاظ رعايت حقوق مادي و معنوي اشخاص از پذيرش و انتشار مطالبي كه در آن حقوق مادي و معنوي مولفين رعايت نشده باشد يا موجبات هتك حرمت اشخاص و گروه ها و اصناف باشد معذور است.
۳) سايت «حقوق يار» با رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران از پذيرش و انتشار مطالبي كه به هر نوع مخالف قوانين باشد معذور مي باشد.
شرايط ارسال مطالب:
1) ارسال كننده مطا لب بايد مشخصات كامل خود و خلاصه رزومه علمي خود را همراه با مطلب ارسال كند..
سايت حقوقي «حقوق يار»در برابر سو استفاده احتمالي سايرين و عدم رعايت حقوق معنوي نويسندۀ مطالب منتشر شده مسوول نمي باشد.
۲) صرفا مطالب بايستي در قالب فايل wordو بدون غلط املايي و نگارشي ارسال شود .
۳) مطالب ارسالي بايستي داراي موضوع مشخص و ساختار مقاله ي علمي يا خبري( بدون محدوديت تعداد صفحات) و در هر مورد نويسنده بايد به ارائه تحليل و نظر خود بپردازد و يا نكته اي و حداقل در دو سطر باشد.
مطالب طولاني ممكن است در صورت صلاحديد هيئت تحريه در قالب فايل PDFدر سايت منتشر شوند.
4) مطالب ارسالي بايستي مستند باشد و در هر مورد منابع مورد استفاده و استناد ذكر شوند
اهداف مطالب انتشاري در سايت«حقوق يار»:
تحليل و بررسي اخبار  و مطالب حقوقي
تحليل و بررسي قوانين جديد، آرا و تصميمات جديد
خلاصه و نكات درسي و آزموني
تجربيات شخصي افراد از آزمون هاي حقوقي و مطالعه و منابع مفيد
بررسي و تحليل منابع آزمون هاي حقوقي
مشاوره آزمون هاي حقوقي
مشاوره حقوقي
فايل وورد مطالب را به اين نشاني ايميل كنيد
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيريد