خبر فوری

دانشنامه حقوقی

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است   

يست و پنج عملي كه مصداق كلاهبرداري است كلاهبرداري در لغت به معناي حقه باز و شارلاتان است اما در قانون عبارت از تحصيل يا بردن وجه يا مال ديگري با توسل به هر نوع وسايل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسيله نيز عبارت از هر نوع عمليات […]

ادامه مطلب »

حكم نهايي ، غيرنهايي و حكم قطعي و غيرقطعي چه ويژگي هايي دارند؟

حكم نهايي ، غيرنهايي و حكم قطعي و غيرقطعي چه ويژگي هايي دارند؟   

عليرغم اينكه فرض بر اين است كه احكام صادر شده توسط دادگاه ها به شكل صحيح و قانوني صادر شده اند ، اما در مقررات قانوني ، براي اطمينان از اينكه احكام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازين قانوني صادر شده اند ، امكان رسيدگي مجدد در خصوص آنها پيش بيني شده است . احكامي كه از دادگاه ها صادر مي شوند را مي توان به احكام قطعي و احكام غير قطعي تقسيم بندي كرد . شناخت احكام قطعي موضوع مهمي است ؛ بدليل اينكه اصولا احكامي كه قطعي شده اند لازم الاجرا مي باشند .

ادامه مطلب »

تكليف مهريه زوجه پس از مرگ چه مي شود؟

تكليف مهريه زوجه پس از مرگ چه مي شود؟   

طابق قانون هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد. از طرفي ديگر همين كه عقد نكاح واقع شد زن مالك مهر مي شود و اين اجازه را خواهد داشت تا مهريه خود را از همسرش مطالبه نمايد و يا آنكه هر تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

ادامه مطلب »

با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريء انعقاد قرارداد كار كمتر از يكسال در حكم قرارداد يكساله، مغاير با قانون تشخيص داده شد

با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريء انعقاد قرارداد كار كمتر از يكسال در حكم قرارداد يكساله، مغاير با قانون تشخيص داده شد   

 در جلسه ۳۱ مرداد ماه سال جاري ديوان عدالت اداري، ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۹۴/۳/۱۹ مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه مطلب »

واخواهي چيست؟

واخواهي چيست؟   

در تعريف واخواهي ماده 305 آئين دادرسي مدني مي‌گويد: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود.

ادامه مطلب »

تحقيقات محلي چيست؟

تحقيقات محلي چيست؟   

تحقيق محلي تمسك به اطلاعات اهل محل است. در تحقيق محلي، شهود و مطلعان مورد تحقيق قرار مي گيرند. معاينه محل كشف دلايل، سرنخ ها و حفظ صحنه جرم است

ادامه مطلب »

داشتن رابطه تلفني و چت كردن جرم است ؟؟؟

داشتن رابطه تلفني و چت كردن جرم است ؟؟؟   

در رويه قضايي با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانوني مربوطه، آنها مي توانند نسبت به اين موارد علي الخصوص در مواردي كه شاكي خصوصي داشته باشد و تقاضاي پي گيري كرده باشد حكم به مجازات متهمين صادر كنند. در پاسخ به اين سوال كه آيا قاضي مي تواند دستور شنود مكالمات و دريافت پرينت پيامك ها را در اين پرونده ها بگيرد؟؟؟

ادامه مطلب »

تقاضاي استمهال چيست، با تشريح مواد مرتبط

تقاضاي استمهال چيست، با تشريح مواد مرتبط   

در زمان رسيدگي به يك پرونده ممكن است يكي از طرفين پرونده به قاضي پرونده بگويد كه او اسناد و مدارك جديدي دارد كه ميخواهد آن را به دادگاه ارائه كند. در چنين شرايطي، اين فرد از دادگاه تقاضاي استمهال به معناي دريافت مهلت ميكند

ادامه مطلب »

حضانت اطفال در صورت جدايي والدين

حضانت اطفال در صورت جدايي والدين   

حضانت به معناي حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سينه چسباندن است. با توجه به احاديث، حضانت به مفهوم انجام اموري است كه فرزند و كودك در انجام آن به ديگران نيازمند است و به طور كل با توجه به كتب لغت و احاديث مي توان گفت كه حضانت در مفهوم لغوي به معني نگهداري كردن، نوازش كردن، بر دامن گرفتن، تغذيه كردن و به امور نظافتي و بهداشتي كودك پرداختن است

ادامه مطلب »
123