خبر فوری

برچسب ها : آزمون سردفتري

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص برخي ابهامات مطرح شده پيرامون آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1397 توضيحاتي ارائه داد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص برخي ابهامات مطرح شده پيرامون آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1397 توضيحاتي ارائه داد.    

ه گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متن اين پاسخ بدين شرح است:

به استحضار مي رساند برگزاري آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمي به تفكيك هر بخش و شهرستان در اجراي ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1354 و باتوجه به ميزان جمعيت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و نيز اطلاعات بانك جامع ثبت الكترونيك اسناد رسمي شامل تعداد اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و درآمد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي هر منطقه، ميزان نياز واقعي به تاسيس دفاتر اسناد رسمي مطابق قانون تعيين و پس از تائيد رياست محترم قوه قضائيه نسبت به انتشار اطلاعيه جذب سردفتري اقدام گرديد. براين اساس آزمون مذكور از سوي يك شركت معتبر و رسمي كه تاكنون چندين مرحله آزمونهاي مختلف استخدامي را در سطح كشور برگزار نموده و با رعايت  ضوابط قانوني اجرايي گرديده به طوريكه طرح سئوالات و تكثير آنها در يك قرنطينه تحت نظارت مستمر و با حضور نمايندگان مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه انجام و بعد از برگزاري آزمون، پاسخنامه ها جمع آوري و در محل حفاظت شده توسط دستگاه ه ادامه مطلب »

اطلاعيه بسيار مهم جهت اطلاع داوطلبان گرامي آزمون وكالت

اطلاعيه بسيار مهم جهت اطلاع داوطلبان گرامي آزمون وكالت    

پيرو خبر پيشنهاد ڪانون آذربايجان شرقے : تنها مدارڪ دانشگاهها و موسسات آموزش عالے ڪه از طريق آزمون سراسرے دانشجو ميپذيرند، در آزمون ورودے ڪانون وڪلا پذيرفتہ شود.يعني داوطلبانے ڪه بدون شرڪت در ڪنڪور سراسرے يا از طريق فراگير فارغ التحصيل شده اند در صورت تصويب قطعي قادر به شرڪت در آزمون وڪالت نخواهند بود اين "مهم" در دستور شوراے اجرايے قرار دارد. از جملہ دستورات مهم جلسہ شوراے اجرايے تاڪيد بر عدم امڪان شرڪت دارندگان مدرڪ ڪارشناسے ارشد " فقہ و مبانے حقوق اسلامے" در آزمون وكالت ميباشد

ادامه مطلب »