خبر فوری

برچسب ها : حقوق بين الملل

مفهوم و ماهيت معاهدات بين المللي

مفهوم و ماهيت معاهدات بين المللي    

امروزه آشنايي با قوانين بين المللي و حقوق بين الدول براي بررسي و تصويب قراردادها و معاهدات بين المللي از اهميت جدي برخوردار مي باشد. شوراي ملي و قوه مقننه افغانستان نيز كه طبق قانون اساسي تصويب و تاييد معاهدات بين الدول از صلاحيت هاي شان مي باشد(ماده 64 قانون اساسي)، ناگزير بايد نسبت به مسايل مربوط به معاهدات بين الدول آشنايي لازم را داشته باشند

ادامه مطلب »