خبر فوری

برچسب ها : سفته

از ظهر نويسي چك و سفته بيشتر بدانيد

از ظهر نويسي چك و سفته بيشتر بدانيد    

كليه كساني كه در چك از خود امضاء بر جا مي گذارند در مقابل دارنده چك مسووليت تضامني دارند و در صورتي كه چك در سر رسيد پرداخت نگردد، دارنده مي تواند پس از گرفتن گواهي عدم پرداخت با رعايت مواعد قانوني،عليه هر يك از امضاء كنندگان بدون رعايت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نمايد و وجه چك را وصول كند.

ادامه مطلب »

اقدام جديد سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانكي

اقدام جديد سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانكي    

اگرچه بانكها همراهي خوبي براي معرفي بدهكاران كلان بانكي و پيگيري مطالبات خود نداشته اند اما پيگيري دستگاه قضايي باعث شد تا بخشي از مطالبات بانكها از بدهكاران وصول شود، به طوريكه سخنگوي قوه قضاييه هم اعلام كرد،در سال گذشته شاهد كاهش معوقات بانكي افراد دانه درشت بوديم

ادامه مطلب »