خبر فوری

برچسب ها : منابع پيشنهادي

معرفي و آناليز منابع آزمون هاي حقوقي

معرفي و آناليز منابع آزمون هاي حقوقي    

انتخاب منابع آزموني براي عده اي داوطلبان هميشه چالش برانگيز و جزء دغدغه هاي مهم آزموني داوطلبان بوده است.

اكثريت داوطلبان متاسفانه دراين راه مسير را بارها اشتباه طي مي نمايند و بعد از آزمون و خطا هاي متعدد به اين نتيجه مي رسند كه منابع مطالعاتي و نحوه مطالعه علت اصلي ناكامي در موقيت آن ها بوده است.

در اين نوشتار مباحث مقدماتي و مشاوره اي آزمون هاي حقوقي ارايه شده و در نهايت منابع پيشنهادي آزمون هاي حقوقي معرفي گرديده است

ادامه مطلب »

برنامه ويژه آزمون هاي حقوقي سال 95

برنامه ويژه آزمون هاي حقوقي سال 95    

برنامه وكالت وقضاوت براي آن دسته از دواطلباني ارائه شده كه به تازگي شروع كردند و همه داوطلبان قديمي كه مايل هستند مرور و جمع بندي داشته باشند. پس با ما همراه باشيد...

ادامه مطلب »